Uitleg van de meest voorkomende aquariumtermen

Aar Planten
Bloeiwijze met lang gestrekte hoofdas, waarlangs ongesteelde afzonderlijke bloemen zitten.

Adventiefknoppen Planten

Adventiefplanten Planten
Knoppen of planten aan wortels, bladeren of bloeiwijzen, die of spontaan of na beschadiging van de plant ontstaan.

Aflegger Planten
Voor beworteling op de bodem afgelegd plantendeel

Afwisselende bladstand Planten
De bladeren staan afwisselend links en rechts van de stengel.

Agnatha Vissen
Vissen zonder kaken.

Alg Planten
Plant met een lage ontwikkeling

Algicide Planten
Algendodende stof

Alkalisch Water
Kalkhoudende reactie van het water

Amfibisch Planten
Zowel in het water als op het land levend.

Ammonium Planten
Ammonium is het eerste tussenproduct wat door bacterion wordt gemaakt uit stikstofhoudende afval.

Anaeroob Water
Zonder zuurstof.

Anatomie Algemeen
Wetenschap van de inwendige bouw van organismen, de cel- en weefselleer omvattend.

Anthere Planten
Helmhokje.

Anthese Planten
Ontwikkelingsfase van de bloemorganen van het eind van het knopstadium tot het begin van het verwelken.

Anthocyaan Planten
In het celsap opgeloste kleurstoffen, waarvan het kleurkarakter o. a. van de PH-waarde van het celsap afhangt.

Apomixis Planten
Voortplanting, die schijnbaar met de seksuele overeenkomt, maar in werkelijkheid zonder Bevruchting plaatsvindt; zaadvorming zonder voorafgaande Bevruchting.

Artemia Voedsel
Artemia zijn pekelkreeftjes, die in de zoutmeren in de Verenigde Staten leven. De eitjes daarvan hebben de prettige eigenschap dat ze heel lang houdbaar zijn en als ze uitkomen hoogwaardig voedsel leveren voor jonge visjes. (de larfjes (Artemia-nauplion) zijn piepklein). Nog een voordeel is dat ze bewegen, zodat jonge visjes er instinctief naar happen.

Assimilatie Planten
Opbouw van lichaamseigen organische stoffen uit anorganische of andere organische stoffen. Vaak verstaat men onder Assimilatie in het bijzonder de vorming van zetmeel uit Kooldioxide en water met behulp van lichtenergie en Bladgroen (zie Fotosynthese).

Basaal Planten
Aan de basis, wortelstandig.

Bentisch Vissen
Zeevissen die op de bodem van de zee leven.

Bestuiving Planten
Overdragen van stuifmeel op de Stempel

Bevruchting Planten
Vereniging van de kernen van de mannelijke en vrouwelijke bloemen

Biparenteel Vissen
Beide ouders verzorgen/broeden de jongen uit.

Bladgroen Planten
Zie chlorophyl

We staan ​​midden in webontwikkeling en informatieoverdracht. De informatie die u hier kunt vinden kan beperkt zijn. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie.